Topic outline

 • General

 • Témata kurzu aneb co byste měli umět po absolvování kurzu

 • Zadání písemných úkolů

 • Odborné zdroje ve společenských vědách/ Sociologický problém_23.2.

 • Odborný text / rešerše_2.3.

  • Rozdíl mezi odborným a neodborným textem.
  • Orientace v odborných publikacích / textech.
  • Úvod do rešerše: záměr vyhledávání textu, formulace rešeršního dotazu...

  Úkol: 

  • Podívejte se na texty v příloze. Který ze dvou textů (každý začíná nadpisem) je možno označit jako odborný, který neodborný? Čím se od sebe tyto dva texty odlišují? Ukažte na konkrétních příkladech v textu.
  • Najděte si jeden článek v odborném časopise Sociologický časopis (https://sreview.soc.cas.cz/) na téma, který vás zaujme a jednu odbornou knihu z oboru sociologie v elektronické podobě (s využitím vyhledávače UKAŽ ): co vám umožní se zorientovat se v textu, knize (zda jde o věrohodný zdroj, o čem publikace je, zda ho studovat k vašemu tématu,...)

  Úkoly budeme řešit na semináři. Opět platí, že ti, kdo nemohou být na semináři přítomni a na úkolech pracovat ve skupinách na semináři, odevzdají vypracovaný úkol samostatně do Odevzdávárny níže. 

 • Rešerše_v týdnu od 7.3.

 • Proč psát odborný text / Kde hledat inspiraci, o čem psát / Jaký typ textu zvolit_16.3.

 • Čtení odborného textu/promýšlení tématu vaší práce_23.3.2022

  Témata:

  1) druhy čtení odborného textu: aktivní a kritické, 2) aktivní čtení, 3) jak dělat záznamy z četby, 4) úvod do citace a prafráze

  Úkol:

  - reflektujte (sami pro sebe) jak jste doposud četli odborné texty, co vám fungovalo, co vám dělalo problémy + jak jste si dělali záznami z četby

  - pročtěte si literaturu k tématu a porovnejte vaší dosavadní praxi čtení a to, co jste se dověděli v literatuře

  + promýšlejte téma/problém vaší závěrečné práce. Přečtete si text Berger: pozvání do sociologie...jaký je rozdíl mezi společnskýcm problémem a sociologickým problémem?

   Literatura:

   Čtení odborného textu

  • Šanderová, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědáchNěkolik zásad pro začátečníky. Praha: SLON, 2007. Kap. 2.1. (případně 2.2.)

  Př. metody čtení SGR3 + záznam z četby

  Jaký typ problému sociologi (sociální vědy) řeší?

  • Berger, P.L. 2003. Pozvání do sociologie. Humanistická perpektiva. s. 33-45, především 43 (od 2 ods.)-45 (dp 2 ods.).
 • Citační normy_6.4.2022

 • Struktura odborného textu + přípravy osnovy odborného textu_13.4. 2022

 • Přípravy osnovy odborného textu_20.4.2022

  • osnova odborného textu
  • abstrakt
  • poznámkový aparát

  Literatura:

  Šanderová, J. 2005. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon. 

  struktura obdorného textu: 4.1., 4.2.

  abstrakt: kap. 3.1., 6.5

  Lojdová, K.: Jak vystavět osnovu textu. 

  https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/130762/Books_2010_2019_042-2014-1_6.pdf?sequence=1

  • Psaní odborného textu

  • Úprava a revize odborného textu

  • Odevzdávárna_závěrečná práce

   Závěrečná seminární práce

   - odborný text pro kolegy/kolegyně ze studia

   - rozsah 5-8 normostran

   - žánr: kompilace, komparace

   - citační norma dle vlastní volby

   + anotace a klíčová slova

    

   Co bude hodnoceno:

   -     jasné, relevantní téma 

   -     dodžení žánru + rozsahu

   -      vědecký styl: terminologie, teze a argumentace, relevantní zdroje

   -      logika a koherence struktury výkladu

   -      dodržení citační etiky

   -      gramatika, stylistika, grafická a formální úprava textu

  • Závěrečná konference

   Připravte prezentaci jednoho úzce vybraného problému/otázky, kterou jste řešili ve vašem odborném textu (cílem NEní představit celý obsah textu, který jste psali). Zaměřte se na to, co vám přijde nejzajímavější, co vás při studiu tématu zaujalo. 

   Parametry prezentace:

   -       Délka prezentace cca 4 minuty (zkuste si prezentaci předem, aby nebyla delší, ale ani příliš krátká)

   -       Publikum: kolegyně/kolegové

   -       Prezentační nástroj dle vlastní volby 

   Termín společné konference: 21.6.2022 od 10 hodin (předpokládaný konec kolem 12:30)

   + název svého příspěvku odevzdejte do Moodlu (abych mohla připravit program konference, který vám pošlu předem, abyste věděli, kdy kdo bude prezetovat.)

   + prezetaci odevzdejte po zkončení konference do Moodlu