Topic outline

 • General

 • Úvodní seminář, 21. 2. 2024

  Na úvod domluvíme témata referátů a četbu. Kurz se výjimečně koná online

  Sdílený dokument, kam se lze zapsat k tématu, najdete zde: ČL 20 II LS 24 J. Hrdlička.docx.


 • Poetismus a avantgarda, 28. 2.

  K pojmu avantgardy. - Koncepce poetismu a postavení poetismu v rámci avantgardy. - Vybrané texty podle antologie J. Fabian a dalších pramenů.

  literatura: 

  Fabian, Jeanette, ed. Poetismus. Překlad Runka Žaludová. Praha: Slovart, 2017.

  Říhová, Zuzana. Vprostřed davu: česká avantgarda mezi individualismem a kolektivismem. Vydání první. Praha: Academia, 2016.

  Bürger, Peter. Teorie avantgardy; Stárnutí moderny: stati o výtvarném umění. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2015.

  Vojvodík, Josef, Wiendl, Jan, eds. Heslář české avantgardy: estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha: FF UK, 2011  (Abeceda a další hesla podle výběru), 

  Slovník básnických knih.

  Pešat, Zdeněk. Jaroslav Seifert. Praha: Čs. spisovatel, 1991

  Revoluční sborník Devětsil. Praha: Akropolis ve spolupráci s Centrem výzkumu české umělecké avantgardy, 2010. - reprint plus studie.

  Kubínová, Marie, Vlček, Tomáš, Kubín, Václav, eds. Magická zrcadla: antologie poetismu. Praha: Československý spisovatel, 1982.

  Chvatík, Květoslav, Pešat, Zdeněk, eds. Poetismus: antologie. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967.

  Avantgarda známá a neznámá (soubor textů)

 • Bieblův Nový Ikaros a pásmové básně, 6. 3.

  Apollinairovo Pásmo a jeho recepce v české poezii. - Příklady pásmových básní (Wolker, Biebl, Součková ad.). - Bieblův Nový Ikaros.

  K. Biebl: Nový Ikaros

  komentář ve vydání v České knižnici (Básně, ed. Jiří Holý, Brno: Host, 2014, zde i literatura)

  KLIMEŠ, Ondřej. Svět (Bieblova) Nového Ikara. Aluze. 2003, 7(1), 77-85

  PEŠAT, Zdeněk. Dialogy s poezií. Praha: Československý spisovatel, 1985.

  Slovník básnických knih

  heslo Pásmo v Hesláři české avantgardy (viz připojený soubor)

  Petr Král: Bieblova stuha, in: P.K. Vlastizrady; nebo Tvar. Roč. 22, 2011, č. 18, s. 8-9; č. 19, s. 8-9 (http://old.itvar.cz/cz/archiv/2011/

  HODROVÁ, Daniela a kol. Poetika české meziválečné literatury: (proměny žánrů). Praha: Československý spisovatel, 1987. - kap. o pásmu

  ŘÍHOVÁ, Zuzana. Velká eliotovská báseň: k Mluvícímu pásmu Milady SoučkovéČeská literatura, 2017, 65(2), s. 213-234.

  Zuzana Říhová. K Eliotově Pusté zemi (v české meziválečné literatuře), Souvislosti č. 4, 2022.

  ČERVENKA, Miroslav. „Mluvící pásmo Milady Součkové“; in Michal Bauer (ed.): Neznámý člověk Milada Součková. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001, s. 9–14.


 • Marie Pujmanová: Pacientka doktora Hegla, 13. 3.

  Román M. Pujmanové v různých kontextech. - 

  Pujmanová, Marie. Pod křídly; Pacientka doktora Hegla; Předtucha. Brno: Host, 2012. - vydání v české knižnici s komentářem

  Seminář České knižnice k románu.


 • Vladislav Vančura: Rozmarné léto, 20. 3.

  Seminář se nekoná prezenčně.

  Přečtěte si prosím Vančurovu prózu Rozmarné léto (1926) a podívejte se na stejnojmenný film Jiřího Menzela nebo na dostupné ukázky. - Tématu se budeme věnovat v domluveném termínu.


  Seminář České knižnice.

 • Marie Majerová: Přehrada, 27. 3.

  Vydání v České knižnici s komentářem:

  Majerová, Marie. Přehrada. Brno: Host, 2010.


  Literatura:

  Nývltová, Dana, Hylmar, Radek, ed. Čtení o Marii Majerové: od Panenství k Robinsonce. Praha: Institut pro studium literatury, 2018. 

 • Božena Benešová: Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová, 3. 4.

  Vydání v České knižnici, s komentářem:

  Benešová, Božena. Prózy. Brno: Host, 2015.


  Literatura:

  MOLDANOVÁ, Dobrava. Don Pablo, Don Pedro a Božena Benešová: k 80. výročí úmrtí. Literární archiv. 2016, 48, 256-266 (případně další studie a doslovy DM);

  MOLDANOVÁ, Dobrava Božena Benešová. Praha: Melantrich, 1976. 

  MoldanováDobrava: Poslední povídka Boženy Benešové, in Česká literatura 22, 1974, č. 1,  s. 45-59.

  Lišková, Věra (1941): Význam témat  mládí a dětství u B. B., in sb. Morava Arnu Novákovied. Ivo Liškutín (Praha: Miroslav Stejskal), s. 212-239 

  studie v J. Urbanec ed., Moje oči musely vidět...: Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2009. 

 • Karel Čapek: Válka s mloky , 10. 4.

  Vydání:

  Doporučuji prohlédnout více vydání, a to zejména první v grafické úpravě K. Teiga. Všímejte si typografie.

  ČAPEK, Karel. Válka s Mloky. Praha: Fr. Borový, 1936.

  ČAPEK, Karel. Válka s Mloky. Praha: Československý spisovatel, 1981, s doslovem Z. Pešata.

  ČAPEK, Karel. Válka s Mloky. V Praze: Rybka Publishers, 2023, zajímavě výtvarně pojaté.


  Literatura:

  Papoušek, V. Svět jako žurnál v Čapkově Válce s mloky. Česká literatura, Roč. 42, 1994, č. 6, s. 601-607.

  Ohme, Andreas. Nový textový pramen ke genealogii Války s mloky Karla Čapka. Česká literatura. Roč. 42, 1994, č. 1, s. 67-70.

  STEINBACHNÉ BOBOK, Anna: Čapkovy neviditelné ostrovy. In: Ostrov v literaturách a kulturách střední Evropy. Ed. Jiří Hrabal. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2020, s. 151–161.

  HARKINS, William Edward: Karel Čapek : poslední období 1935–1938. Přeložil ek [=Kovtun, Emil]. Svědectví (New York-Paříž). Roč. 1, 1956/1957, č. 2, jaro 1957, s. 119–122.

  NIKOL'SKIJ, Sergej Vasil'jevič: Román oscilujících žánrových forem : K Čapkově Válce s Mloky. Přeložil -r [=Wagner, Miloslav]. Impuls. Roč. 2, 1967, č. 1, 25. 1., s. 12–16.

  NIKOLSKIJ, Sergej Vasiljevič. Fantastika a satira v díle Karla Čapka. Praha: Československý spisovatel, 1978. 

 • Jarmila Glazarová: Advent, 17. 4.

  GLAZAROVÁ, Jarmila a LEHÁR, Jan, ed. Advent. Praha: Odeon, 1979 (NDK) - a další vydání.

  Literatura:

  FULKA, Josef: Literatura a mezní násilí : nad Adventem Jarmily Glazarové. In: Myšlení hranice – hranice myšlení : k životnímu jubileu Miroslava Petříčka. Eds. Petr Prášek, Alena Roreitnerová. Praha : Karolinum, 2021, s. 108–115.

  Jarmila Glazarová : 1901–2001. Sborník textů z konference ke 100. výročí narození. Staré Hrady : Osvětová beseda, 2002.

  MRAVCOVÁ, Marie: Umělecké dokumenty a romány : (Zrod a tvar čtyř prozaických děl Jarmily Glazarové 1936–1940. ). Ostrava : Profil, 1987.

  MRAVCOVÁ, Marie: Ritualita v nefikčních a fikčních narativech Jarmily Glazarové. Slovo a smysl. Roč. 5, 2008, č. 9/10, s. 243–258.

 • Jiří Orten: Ohnice, Elegie, čsp. Noc (1938–39), 24. 4.

  ORTEN, Jiří. Knihy veršů. První vydání souboru. Praha: Český spisovatel, 1995.

  popř. Ortenovy deníky (Modrá, Žíhaná, Červená kniha)


  Literatura:

  BOLTON, Jonathan: Elegie veřejné a soukromé : Melancholie u Seiferta, Ortena a Blatného. Česká literatura. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 128–142.

  TRÁVNÍČEK, Jiří: Poezie poslední možnosti. Praha : Torst, 1996.

  KOCIÁN, Josef: Jiří Orten. Praha : Československý spisovatel, 1966.

  Demetz, Peter. Jiří Orten a Rainer Maria Rilke. Plav, 2007, 3(2), s. 23-29.

  GROSSMAN, Jan,  Analýzy. Praha: Československý spisovatel, 1991, studie Deníky Jiřího Ortena (dostupné přes NDK). 

  JAREŠ, Michal: Časopis Noc (1938–1939): Úvod. Aluze. Roč. 3, 1999, č. 1, s. 73–79.

 • Milada Součková: Neznámý člověk, 15. 5.

  Neznámý člověk.  Praha: Prostor, 2005 - popř. jiné vydání (vyd. z .r 1995 dostupné v NDK)


  Součková, Milada. Élenty (korespondence MS, Prostor 2018 – dopisy s Jakobsonem ad.). 

  BAUER, Michal, ed. Neznámý člověk Milada Součková: materiály z konference pořádané v Českých Budějovicích ve dnech 9. a 10. února 2000. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001.

  Kamila Wožniak. Každodennost s dějinami na pozadí. Obrazy války v díle Milady Součkové (Neznámý člověk), in: SCHMARC, Vít, ed. a kol. Obraz válek a konfliktů: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015.