Weekly outline

 • 21.2. První hodina (Historický vývoj ekonomického myšlení) je on-line formou, kdy si pustíte nahranou přednášku a přečtete si doprovodný text. Uvidíme se o týden později v Jinonicích

 • 28.2. Základní pojmy

 • 6.3. a 13.3. Poptávka a nabídka (chování spotřebitele a chování výrobce)

 • 20.3. (trh, tržní systémy)

 • 28.3. Hana Moravcová - Monetarismus (peníze, platební bilance)

 • 3.4. Hana Moravcová - fiskální politika

 • 10.4. Hospodářský cyklus a inflace

 • 17.4. Trh práce a nezaměstnanost

  • Na tento týden si připravte k diskuzi nějaké zajímavosti ohledně nezaměstnanosti v médiích, jaký dopad má společenskovědní vývoj na zaměstnanost v reklamních a výzkumných agenturách, v médiích a obecně na trhu práce?

  • Přečtěte si, jak na minimální mzdu nahlíží různí ekonomové. Je jasné, že jdou proti sobě dva proudy, ale ty úvahy a jejich výklad je celkem přesný k tomu, co se reálně diskutuje. Samozřejmě se můžete přiklánět k jednomu či druhému proudu. Zdůraznila bych, že je zde vidět i posun v úvahách a mohou nastat určité situace na trhu, které budou podporovat jednu nebo druhou teorii. Záleží jak na (ne)dokonalosti trhu, tak i na dalších okolnostech.

 • 24.4. Tržní struktury (Dokonalá a nedokonalá konkurence,...)

  Platí prezentace z minulého týdne

 • 1.5. Banky a burzy (samostudium)

 • 8.5. Mediální trh, rozvaha (samostudium z prezentací)

 • 15.5. Daňová soustava v ČR a vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu FO