Topic outline

 • General

 • Úvodem - školní zahrady jako ekosystém

  • Úvod do problematiky. Struktura a funkce řízených ekosystémů (agroekosystémů) včetně interakcí vnitřních biotických a vnějších sociálně ekonomických procesů na modelovém příkladu "přírodní školní zahrada". 

 • Historie školních zahrad na našem území

 • Přírodní školní zahrady

 • Modelové organismy na školní zahradě

 • Aktivity na školní zahradě

 • Výroba z přírodních materiálů

 • Čtyři živly na školní zahradě

 • Virtuální exkurze na školní zahrady

 • Zahrada MŠ

 • Otázky - evaluace

 • Metodika tvorby týmů a týmové spolupráce

 • Zahradní slavnosti

 • Odcizování přírodě

 • Prostor pro odevzdávání úkolů

  • Tvorba pojmové mapy „Přírodní školní zahrada" před vyučovacím blokem (na začátku semestru) a po něm (na konci semestru).

   Odevzdání první mapy (tedy mapy před vyučovacím blokem) - odevzdání do 27.2. (před setkáním).

   Odevzdání druhé pojmové mapy uděláte na samém konci semestru, tedy 10. - 15. 5.  V tomto období otevřu úkol pro další odevzdávání.

   Obecné pokyny:

   Každý úkol musí mít tyto formální náležitosti: hlavička (jméno studenta, obor, předmět s kódem), úvod (1- 5 vět), stať (ve které bude zpracován úkol), závěr (vyhodnocení, reflexe úkolu) cca 15 vět a citace zdrojů. Zdroje si aktivně vyhledejte. V tomto případě se zaměřte na literaturu k pojmovým / myšlenkovým mapám.

   Úkoly odevzdávejte ve wordovém dokumentu. Obrázky do něj vkládejte tak, aby je vyučující nemusel otáčet. 

   Úkoly, které nesplní výše uvedené, budu hodnotit nula body.

  • Vytvořte 5 dobrých otázek, které lze využít při práci s žáky na školní zahradě. Co to jsou "dobré" otázky se dozvíte ve stejnojmenné videopřednášce zde v moodle.

   Obecné pokyny:

   Každý úkol musí mít tyto formální náležitosti: hlavička (jméno studenta, obor, předmět s kódem), úvod (1- 5 vět), stať (ve které bude zpracován úkol), závěr (vyhodnocení, reflexe úkolu) cca 15 vět a citace zdrojů.

   Úkoly odevzdávejte ve wordovém dokumentu. Obrázky do něj vkládejte tak, aby je vyučující nemusel otáčet. 

   Žádné plagiátorství/ opisování prosím.

   Úkoly, které nesplní výše uvedené, budu hodnotit nula body.

  • Proveďte dendrologické měření dle návodu (naleznete ho zde v moodle). K měření si vyberte strom, který má v rodovém názvu alespoň jedno písmeno z Vašeho křestního jména. S hodnoceným stromem se vyfotografujte.

   Obecné pokyny:

   Každý úkol musí mít tyto formální náležitosti: hlavička (jméno studenta, obor, předmět s kódem), úvod (1- 5 vět), stať (ve které bude zpracován úkol), závěr (vyhodnocení, reflexe úkolu) cca 15 vět a citace zdrojů.

   Úkoly odevzdávejte ve wordovém dokumentu. Obrázky do něj vkládejte tak, aby je vyučující nemusel otáčet. 

   Úkoly, které nesplní výše uvedené, budu hodnotit nula body.

  • Tento úkol je složen ze tří dílčích úkolů. 

   1. Vytvořte pětilístek na téma "můj oblíbený strom" (pokud neznáte pětilístek, podívejte se sem https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/18339/PETILISTEK.html/) . 

   2. Vytvořte křížovku. Tajenkou bude vaše křestní jméno. Klíčová slova k jeho vyluštění volte tak, aby souvisela s tématem "zahrady".

   3. Jděte na nějakou pěknou zahradu, vytvořte land art a vyfoťte se s ním.   

   Obecné pokyny:

   Každý úkol musí mít tyto formální náležitosti: hlavička (jméno studenta, obor, předmět s kódem), úvod (1- 5 vět), stať (ve které bude zpracován úkol), závěr (vyhodnocení, reflexe úkolu) cca 15 vět a citace zdrojů.

   Úkoly odevzdávejte ve wordovém dokumentu. Obrázky do něj vkládejte tak, aby je vyučující nemusel otáčet. 

   Úkoly, které nesplní výše uvedené, budu hodnotit nula body.

 • Dendrologické praktikum

 • Africký záhon - videoreportáž

 • ZŠ, SŠ a MŠ s ukázkovými školními zahradami

 • "Dobré" otázky

  • Jančaříková, K. "Dobré" otázky : videopřednáška, PedF UK, 2021.  

 • TEST

 • Test 1 28.5.2021