Weekly outline

 • 11.11. 1. setkání: Reflexe vlastního pojetí výuky VV

  • Co jste si uvědomili o vlastním pojetí VV?
  • Jaké jsou cíle předmětu Výtvarná výchova?

  -myšlenková mapa 30 min

  • Co to je vizuální gramotnost? (ppt.) 1h
  • Umění a kultura RVP ZV (samostatné studium dokumentu, formulace otázek a postřehů k dokumentu (vložit do MS TEAMS poznámkový blok)

  Důraz diskurzívního pojetí VV

  • enkulturace, rozvoj kulturních kompetencí
  • rozvoj dovednosti tvořit význam, rozumět obrazům, uměleckým dílům, interpretovat
  • komunikaci a spolupráci
 • 12.12. 2. setkání: Umění ve Vv

  krátká diskuse k RVP ZV, individuálnímu studiu;

  • Společná interpretace uměleckého díla (M. Medek, pracovní listy k výstavě NGP)
  • Didaktické kategorie 

  Úkol k zápočtu:

  Naplánujte výtvarný úkol podle doporučených didaktických kategorií

   Hledejte nová a objevná témata, která hledají a dávají odpovědi (ne banální či příliš obecná jako Podzim, nakresli emoce..)

  Formulujte konkrétně zaměřené téma

  Rozpracujte úkoly dle didaktických kategorií

  Učivo maximálně konkretizujte (dle RVP i modelu vizuální gramotnosti)

 • 25 November - 1 December

 • 2 December - 8 December

 • 9 December - 15 December

 • 16 December - 22 December

 • 23 December - 29 December

 • 30 December - 5 January

 • 6 January - 12 January

 • 13 January - 19 January