Weekly outline

 • Anotace

  V ZS 2020/21 výuka bude probíhat distančně (Microsoft Teams + Moodle)  až do odvolání.

  Odkaz na seminář v Microsoft Teams (viz níže)

  Cílem kurzu je dále rozvíjet konverzační schopnosti posluchačů a jejich schopnost aplikovat v praxi znalost ruské gramatiky. Průběžné opakování a probírání nové látky bude rozvíjet receptivní a produktivní řečové dovednosti studentů; bude kladen důraz na kontextualizaci podávané informace, stále více bude procvičováno kompenzační vyjadřování. Po absolvování kurzu student dokáže komunikovat s rodilým mluvčím, bezpečně rozumí středně náročným textům a také přednáškám svého studijního zaměření. Dokáže koncipovat text na probraná témata.

 • Местоимение - повторение

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - "Местоимение" стр. 60-63, 69-71.

  Грамматика - упражнения

  Разговорная практика - просмотр и обсуждение видео "Как страшно быть русской царицей"

  ___________________________

  Домашнее задание:

  1) Посмотреть видео (10 причин, по которым Вы бы точно не захотели учиться в Смольном институте для благородных девиц). Согласны ли вы с автором? Что вас удивило больше всего и почему?

  2) Написать эссе "10 причин, по которым Вы бы точно захотели учиться в ..."

 • Числительное

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - "Числительное" стр. 77-80.

  Грамматика - упражнения

  Разговорная практика - Экономика

  ___________________________

  Домашнее задание на 15.10.:

  1) Теория «Числительное» стр. 77-80.

  2) Грамматика: письменно сделать упражнения: упр. 1 (со слов 100 крон), упр. 2, упр. 3 стр. 80, выслать на проверку.

 • Числительное

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - "Числительное" стр. 77-80.

  Грамматика - упражнения

  Разговорная практика - Экономика

  ___________________________

  Домашнее задание на 22 октября:

  Письменно:
  Упр. 5 стр. 81, упр. 8 стр. 81-82, упр. 10 стр. 82
   
  Разговорная практика:
  Читать текст новостей с интонацией, правильно произносить имена числительные.
   
 • Числительное

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - "Числительное" стр. 77-80.

  Грамматика - упражнения

  Разговорная практика - Экономика

  ___________________________

  Домашнее задание на 29 октября:

  Упр. 11, 12, 13 стр. 82-83 (письменно).

  Текст с числительными - читать (пришлю на почту отдельно)

 • Числительное

  Учебник: 15 уроков по русской морфологии (Dagmar Brcakova и коллектив) 

  Теория - "Числительное" стр. 77-80.

  Грамматика - упражнения

  Разговорная практика - Распорядок дня

  ___________________________

  Домашнее задание: 2 задания в приложении

 • Промежуточный тест - Местоимение и числительное

  Промежуточный тест - Местоимение и числительное

 • Наречие

  Наречие

 • Глагол

  Глагол

 • Глагол

  Глагол

 • Заключительный тест

  Заключительный тест