Osnova týdnů

 • Úvod

 • 5.10.2021: Úvodní hodina

  a) Představení studentů
  b) Seznámení studentů s programem semináře a podmínkami atestace
  c) Úvod do problematiky českých dějin v období raného novověku: periodizace, literatura, prameny, edice
  d) Jak psát a prezentovat referáty – rozdělení referátů
  e) Bitva u Moháče 1526: četba pramenů, diskuse k tématu

 • 12.10.2021: Nástup Habsburků na český trůn 1526

 • 19.10.2021: Politický a správní systém českého předbělohorského státu a první krize habsburské monarchie 1547

 • 26.10.2021: Výroba, obchod, peněžnictví

 • 2.11.2021: Společnost českých zemí v období předbělohorském

 • 9.11.2021: Školství, vzdělanost a věda v českých zemích před 1620

 • 16.11.2021: Umění a kultura období renesance a humanismu

 • 23.11.2021: Cestování v raném novověku

 • 30.11.2021: Náboženství, církevní správa a politika Habsburků 1526–1620

 • 7.12.2021: Vedlejší země Koruny české a jejich specifika

 • 14.12.2021: Rudolfův Majestát 1609 a cesta ke stavovskému povstání

 • 21.12.2021: Stavovské povstání 1618–1620, bitva na Bílé Hoře 1620

 • 22.2.2022: Bezprostřední důsledky bitvy na Bílé hoře

  a) Komentáře k výsledkům testů zimního semestru
  b) Rozdělení referátů na letní semestr
  c) Téma: Bezprostřední důsledky bitvy na Bílé hoře pro české země

 • 1.3.2022: Třicetiletá válka a země České koruny – průběh, ekonomické a demografické změny

 • 8.3.2022: Rekatolizace českých zemí, náboženský vývoj v 17. a 18. století

 • 15.3.2022: Politický a náboženský exil

 • 22.3.2022: Státoprávní vývoj, politický systém a stavovská společnost pobělohorské doby

 • 29.3.2021: Ekonomický vývoj českých zemí v 17. a 18. století

 • 5.4.2022: Poddanská otázka, povstání na venkově

 • 12.4.2022: Vzdělanost a kultura doby baroka

 • 19.4.2022: Marie Terezie, zápas o středoevropské habsburské dědictví, reformy

 • 26.4.2022: České a moravské osvícenství

 • 3.5.2022: Vláda Josefa II.

 • 10.5.2022: Počátky českého národního obrození

 • 17.5.2022: Psaní zápočtového testu LS

  Zápočtový test pro LS naleznete v úvodu tohoto semináře, tedy tam, kde jste vyplňovali již test pro ZS.