Osnova týdnů

 • 6.10.2020: Úvodní hodina

  a) Představení studentů

  b) Seznámení studentů s programem semináře a podmínkami atestace

  c) Úvod do problematiky českých dějin v období raného novověku: periodizace, literatura, prameny, edice

  d) Jak psát a prezentovat referáty – rozdělení referátů

  e) Bitva u Moháče 1526: četba pramenů, diskuse k tématu

 • 13.10.2020: Nástup Habsburků na český trůn 1526

 • 20.10.2020: Politický a správní systém českého předbělohorského státu a první krize habsburské monarchie 1547

 • 27.10.2020: Výroba, obchod, peněžnictví

 • 3.11.2020: Společnost českých zemí v období předbělohorském

 • 10.11.2020: Školství, vzdělanost a věda v českých zemích před 1620

 • 24.11.2020: Umění a kultura období renesance a humanismu

 • Stávající týden

  1.12.2020: Náboženství, církevní správa a politika Habsburků 1526–1620

 • 8.12.2020: Vedlejší země Koruny české a jejich specifika

 • 15.12.2020: Rudolfův Majestát 1609 a cesta ke stavovskému povstání

 • 22.12.2020: Stavovské povstání 1618–1620, bitva na Bílé Hoře 1620