V tomto kurzu se zopakují a/nebo upevní základy anglického jazyka od úplného začátku. Kurz je určen pro studenty a studentky se specifickými potřebami ve vztahu k anglickému jazyku, především při přípravě na zkoušku B2 zadanou fakultou. Mezi specifické potřeby patří např.:

- časová vytíženost

- potřeba upevnit základní znalost angličtiny (úroveň "falešného" začátečníka)

- potřeba individuálního přístupu (samostatná práce a konzultace s pedagogem)

- potřeba samostatné organizace času a práce

Obsah kurzu: