Cílem přednášky je poskytnout studentům z bakalářského i magisterského stupně studia rámcový přehled o periodizaci dějin Latinské Ameriky i zásadních problémech a debatách historiků o nich a umožnit jim tak pochopit roli tohoto regionu v kontextu dějin světových. Jakkoli těžiště spočívá v dějinách politických a sociálních, bude pozornost věnována i vybraným tématům z dějin kultury a každodenního života.