Kurs si klade za cíl seznámit studenty s texty českých myslitelů, které se zabývají sociologickými problémy. Jejich zasazením do dobového, ale i současného, kontextu otevírá seminář prostor pro diskusi nad českou minulostí, ale i současnou situací. Text na každou hodinu bude dostupný v elektronické podobě. V rámci zvýšení kvality diskuse bude po studentech ke každému textu požadováno alespoň v bodech odpovědět na několik zadaných otázek k diskusi a aktivně se účastnit v diskusi. Podle počtu a zájmu studentů jsem otevřen přijímat i návrhy na jiné formy participace (prezentace, eseje). Nutnou podmínkou pro získání zápočtu jsou max. dvě omluvené absence.