Kurs se věnuje formativním textům židovské a křesťanské tradice, tedy Bibli a textům, které z ní bezprostředně vycházejí.  Začíná u otázky kánonu („svaté knihy“) a jeho významu pro identitu společenství. Probírá historické okolnosti toho, o čem Bible vypráví, i toho, jak sama vznikala. Představuje důrazy Starého a Nového zákona i textů vznikající církve a synagogy. Ukazuje, jakou roli sehrál diskurs zachycený v Bibli při utváření evropské identity.