Seminář určený k týmové diskuzi bakalářských prací a k pomoci s jejich formální úpravou. Neboli naučit účastníky psát práci tak, aby neměli problémy u její obhajoby.