V kurzu jsou uvedeny příklady k procvičení na témata, která jsou studenty obecně hodnocena jako obtížná.