Kurz je vhodný především studentům přírodovědně laděných oborů, kteří na střední škole absolvovali angličtinu na úrovni minimálně B1. Mimo procvičování a prohlubování základních gramatických jevů je cílem předmětu seznámit posluchače se specifickou slovní zásobou v oblasti science i se zásadami efektivní akademické komunikace v angličtině. Gramatická složka předmětu sleduje úroveň B2, tedy hranici zkoušky FCE a je součástí každé lekce. Slovní zásoba posluchačů je prohlubována prostřednictvím autentických, přírodovědně laděných textů, jejichž četbě i překladu je věnována další část seminářů. Efektivní komunikací se rozumí psaní anglických abstrakt a anotací a zásad stylu psaní formálních i neformálních mailů v angličtině.