Kurz je určen studentům, kteří ovládají základy obecné španělštiny na úrovni A2.

Pokud si nejste jisti úrovní, můžete si ji ověřit na:http://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17

Během kurzu se rozvíjí základní jazykové kompetence a akademické dovednosti, cílem je dosažení úrovně B1. Osu výuky tvoří jednotlivé lekce učebnice Embarque 2. Na hodinách je zaměřena pozornost především na výklad nejdůležitějších gramatických jevů, které se v daných kapitolách objevují, a dále pak na jejich základní procvičení. Vyučujícím jazykem je čeština a španělština. Kurz je jednosemestrální, 2x 2hod.týdně.