Předmět seznamuje studenty s vybranými aktuálními otázkami současné světové lingvistiky a pomoci jim prohloubit kompetence v recepci anglicko-jazyčných odborných textů. Stejně podstatným cílem je pak i rozvíjení diskusí o lingvistice znakových jazyků a snaha přimět účastníky společného čtení k formulování a výměně vlastních názorů na danou problematiku.