Tento kurz je určen pro správce tohoto serveru a další osoby zainteresované do organizace projektu DL a jeho technologické podpory.