Kurz se zaměřuje na pojetí výchovy dítěte předškolního věku ve strukturovaných tématech od historického kontextu až do současnosti. Vede k hledání paralel posunů v přijetí dítěte rodinou, společností, výchovně vzdělávacími institucemi. Přibližuje podstatu reformní pedagogiky a její východiska pro vznik alternativních koncepcí a programů v první třetině 20. stol. i pro reformu po roce 1990. Analyzuje osnovy a programy pro mateřské školy vzniklé před rokem 1990. Seznamuje s transformačními proměnami a školskou reformou v komplexní podobě i v předškolním vzdělávání a s rozvojem pluralitních koncepcí a programů v mateřských školách v období posledních 25let. Definuje podstatu osobnostně orientovaného modelu předškolního vzdělávání, jeho východiska, cíle a směr naplnění.