V kurzu se seznámíme s příběhy řecké a římské mytologie, především s těmi, které jsou častým tématem světového výtvarného umění. Pro jejich znalost budeme využívat i upravených latinských textů, které budou gramaticky přizpůsobovány znalostem studentů v předmětu klasické tradice I (2. semestr studia dějepisu), takže to bude zároveň procvičování probrané latinské gramatiky.

Téma kurzu vychází ze zkušeností průběhu zkoušení z Dějin antického starověku a výuky Klasických tradic.