Organická chemie je zaměřena na sloučeniny uhlíku, jejich klasifikaci, názvosloví, strukturu a vlastnosti, jejich použití v praxi. Obsahem první části jsou obecné principy organické chemie, na které navazuje chemie uhlovodíků, halogenderivátů uhlovodíků a částečně kyslíkatých derivátů uhlovodíků.