Kurz je určen studentům magisterského studia politologie a zabývá se teorií stranických systémů. Kurz představuje různé přístupy ke studiu stranických systémů (zejm. sociologický, institucionální, kvantitativní). Kurz nabízí přehled nejdůležitějších a nejvlivnějších typologií stranických systémů ve světové literatuře. Součástí kurzu je dále analýza stability, resp. změn stranických systémů v kontextu tzv. hypotézy zmrazení, studia stranické identifikace, volatility, efektivního počtu stran, polarizace atp. Kurze se také zabývá vztahem stranických a volebních systémů, jimž je v kurzu rovněž věnován prostor s cílem představit základní podoby volebních systémů a jejich účinků. Tento vztah mezi volebními a stranickými systémy je hlavní náplní seminární části kurzu, kde si studenti osvojí základní znalosti a dovednosti v simulaci účinků volebních systémů na podobu stranických soustav.