Kurz navazuje na problematiku probranou v zimním semestru (viz Geopolitika a geostrategie I - JPM127) a výchozím bodem je proto situace v Evropě a ve světě v období před rozpoutáním II. světové války. Hlavní pozornost však bude soustředěna na geopolitické atributy formování bipolárního uspořádání a jeho geopolitické interpretace, zejména z pozic USA a SSSR. Do výuky budou zahrnuty i "nové" geopolitické teorie věnující se vzdušnému prostoru a vesmíru, stejně tak i kritické geopolitické teorie. Studenti se seznámí s vývojem geopolitického myšlení ve sledovaném období (viz syllabus) a se základními velmocenskými interpretacemi geopolitických atributů jejich politiky.