Kurz se soustředí na hlavní aspekty fungování, vývojových etap a zlomů ve vývoji politického systémuČeskoslovenska od roku 1945 až do rozpadu Československa v roce 1992. Pozornost je věnovánanastavení hlavních parametrů politického systému v poválečném období, přechodu knedemokratickému politickému zřízení a jeho fungování, pokusu o reformu systému v 60. letech,neúspěch tohoto pokusu a nastolení tzv. normalizace, formování občanské společnosti a disentu v70. a 80. letech, přechod k demokracii a následný vývoj do rozpadu Československa. Samostatnépřednášky budou věnovány ekonomickému vývoji ve sledovaném období (poválečná rekonstrukcehospodářství, zestátňování a kolektivizace, měnová reforma, centrálně-plánovaná ekonomika atd.).