Podmínky k absolvování předmětu viz SYLABUS v SIS.