Cílem této přednášky je, aby studenti získali přehled o hlavních vývojových etapách osmanských dějin, o struktuře osmanského státu a o současném stavu vědeckého výzkumu jednotlivých fází a problémů osmanských dějin. Přednáška představí dějiny osmanské říše od jejího založení přes období rozkvětu a ústupu osmanské moci v Evropě až po rozpad říše po první světové válce. Posluchači se seznámí se základními kategoriemi osmanských dějin, s imperiálními institucemi a s jejich proměnami. Kromě politických dějin si všimneme i každodenního života různých skupin obyvatel říše. Přednáška se soustředí na moderní období, jehož znalost je nezbytná pro pochopení současného dění a problémů na Blízkém východě a vztahu blízkovýchodních zemí s ostatním světem. Upozorní přitom na některé otázky diskutované v současných osmanských a tureckých studiích ve světě a s tím související přehodnocení starších pohledů na moderní dějiny osmanské říše.