Předmět je určen a je povinný pro studenty prvního ročníku Antropologických studií. Předmět se zaměří na přístupy moderního dějepisectví, „sousedící“ s historickou antropologií, které podobně jako ona tematizovaly mocenskou, kulturní či jazykovou podmíněnost historiografie a přicházely s alternativami psaní dějin. I když tyto přístupy nevycházejí ze společné metodologie, necharakterizuje je pouze snaha o alternativnost za každou cenu. Reagují na nezpochybňované předpoklady moderního dějepisectví, jako jsou ztotožnění sociálních faktů a jejich významu s politickou reprezentací, smysl sociální praxe určovaný sociálně dominantními aktéry a diskurzy, racionalita lidského jednání či referencialita a mocenská neutralita jazyka a textů. 1. Společenské a historiografické souvislosti nových kulturních dějin 2. Diskurzivní analýza 3. Gender historie 4. Nový marxismus 5. Dějiny těla, tělesná jinakost 6. Historická antropologie 7. Paměť, politika historie, politika paměti 8. Etnologie a decentristické pojímání kultury/dějin 9. Psychohistorie 10. Analýza symbolického jednání 11. Etnicita, rasa a postkoloniální historie 12. Dějiny médií a vizuality 13. Obrat k materialitě 14. Nový historismus