Kurz seznamuje studenty s historií, základními koncepty a trendy v oblasti nových médií. Cílem předmětu je poskytnutí teoretického základu, který studenti využijí v dalším studiu jednotlivých oblastí nových médií a marketingové komunikace, a představit aktuální trendy a otázky, které jsou v oblasti digitální komunikace v současné době důležité.