Magisterský seminář katedry sociologie FF UK zaměřený na pokročilé statistické metody a jejich procvičení v SPSS.