Cílem předmětu je seznámení s výsledky nedávného sociologického bádání o české společnosti. Důraz bude kladen na důkladné porozumění tomu, že současné podoby společenské reality jsou výsledkem dlouhodobých i krátkodobých procesů sociální změny. Zohledněna bude i skutečnost, že aktéři činní v rámci současné české společnosti tyto procesy sociální změny sami reflektují, čímž různé způsoby interpretace minulosti ovlivňují i přítomnost a budoucnost naší společnosti. Předmět bude realizován formou tematických bloků, které přiblíží vybrané aktuální společenské fenomény a problémy.