Předmět je zaměřen na rozvoj vzdělávání v multikulturní společnosti. Umožňuje studentům chápat a přijímat různorodost jako pozitivní jev a hodnotit rozdíly mezi lidmi z různých kultur jako přínosné. Cílem předmětu je přispět k vytvoření respektujících vztahů mezi kulturami. Studenti se pomocí vlastních vyjadřovacích prostředků učí komunikovat a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin. Kritická analýza a pochopení odlišností by měly utvářet motivaci k interkulturním výměnám, podporovat pocit solidarity a schopnost reflektovat sociální a ekonomické nerovnosti. Interkulturní vzdělávání umožňuje přizpůsobit vzdělávání a výchovné programy podmínkám a potřebám regionu a místní komunity.