V kurzu se seznámíte se třemi základními oblastmi křesťanské tradice, jež tvoří nedělitenou stavbu teologické reflexe. V první řadě půjde o křesťanskou zvěst, jíž budeme vykládat s pomocí struktury vyznání víry. V druhé řadě budeme s pomocí biblického textu Desatera hovořit o etické rovině víry. V závěru se budeme snažit porozumět základním prvkům křesťanské spirituality na základě struktury modlitby Otče náš.