Předvolební průzkumy a zejména volební modely se opakovaně stávají cílem kritiky pro svou nepřesnost a případné ovlivňování veřejného mínění. Neočekávané výsledky amerických prezidentských voleb 2016, britského referenda o vystoupení z EU či britských voleb v roce 2015 způsobily nárůst této kritiky. Předmět si klade za cíl představit metodologii volebních modelů a ukázat tak jejich reálné možnosti a omezení. V rámci předmětu si studenti prakticky vyzkouší konstrukci různých variant volebních modelů a zároveň některé pokročilejší techniky analýzy dat (výpočet intervalů spolehlivosti, konstrukce vah a vážení, imputace dat, převod proměnných na pozorování…). V druhé části předmětu bude diskutována společenská role volebních modelů a budou představeny některé jejich možné alternativy (wisdom of crowds, big data, sázkové kurzy…).