Slovo „identita“ je dnes skloňováno velice často a v různých souvislostech, ale při hlubším zamyšlení je zřejmé, že rozhodně nejde o neproblematický koncept. Co tedy v sociologické perspektivě „identita“ znamená? Jaké různé dimenze a významy nese? Z jakých společenských činností se rodí a jak je sociálně udržována?

Cílem našeho kurzu bude právě prozkoumání pojmu identity v různých kontextech a z hlediska různých přístupů. Hlavní důraz bude kladen na souvislosti identity s kolektivní pamětí a narativitou (vyprávěním). Metodologicky se zaměříme na téma sekundární analýzy kvalitativních dat (orální historie) s využitím metod narativní analýzy, členské kategorizační analýzy a dalších postupů.

Zdrojem dat bude Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation, který je na UK plně přístupný v rámci Centra vizuální historie Malach, kde bude celý kurz probíhat (Malostranské nám. 25, budova MFF UK, 1. patro, viz https://ufal.mff.cuni.cz/malach). Audiovizuální nahrávky archivních rozhovorů budeme během kurzu průběžně využívat pro empirické praktikum a k ilustraci různých sociálních, lingvistických a narativních prostředků utváření a uplatňování identit. Využijeme i on-line platformu IWitness (http://iwitness.usc.edu).