Magisterské kurzy ÚAJD si zapisují pouze studenti magisterského programu anglistika a amerikanistika. Ostatní zájemci si kurz zapisují až po konzultaci s vyučujícím.

Seminář navazuje na kurs Historického vývoje angličtiny v bakalářském cyklu. Zaměřuje se na analýzu specifických problémů z níže uvedených tematických okruhů (okruh těchto otázek se rok od roku liší) formou prezentace lingvistických studií, textových analýz a cvičení. Cílem semináře je tříbit porozumění souvislostem vývoje jazyka a principům historické jazykovědy.