Společný elektronický kurz pro Seminář metodologie (magisterský obor Teologie) a Úvod do studia a metodologie (bakalářský obor Teologické nauky).