Cílem předmětu je získání základních informací a dovedností pro realizaci školního chemického pokusu (edukačního experimentu). Těmi jsou: Struktura prezentace školního pokusu a bezpečnost práce, Formy (demonstrační, žákovský pokus), Techniky (makro, semi-mikro, mikrotechnika), Projekce, využití přístrojového zabezpečení (soupravy, senzory). Student připraví a prezentuje projekt včetně videozáznamu pokusu a jeho vyhodnocení.