Kurz ekleziologie nabízí přístup k tajemství církve z hlediska systematické teologie se zřetelem na propojení s celkem obsahu křesťanské víry. Kurz je rozdělen na dvě hlavní části. První část zkoumá biblické zdroje a nauku Tradice od počátku až do moderní doby. Druhá část nabízí teologickou syntézu témat definice a personality církve a předkládá výklad čtyřech známek církve, jak je obsahuje Krédo, totiž jedinost, svatost, katolicitu a apoštolskost církve.

Kurz si klade za cíl uvést posluchače do jedné z disciplín systematické teologie a vytvořit tak předpoklady pro prohloubení dílčích otázek následným vlastním studiem a pro možnost kritického přístupu k aktuálním otázkám teologické reflexe.