Úvod do problematiky lékařské terminologie: základní latinská gramatika (jmenná morfologie, syntax, slovotvorba), slovní zásoba, úvod do čtení lékařských zpráv. Absolvent kurzu je schopen číst s porozuměním odborné lékařské texty přiměřené obtížnosti, včetně latinských diagnóz.