Kurz poskytuje základní přehled o problematice osvojování jazyka a učení se cizím jazykům. Důraz je kladen na praktickou aplikovatelnost teoretických znalostí při výuce anglického jazyka. Kurz je vhodným úvodem do oborové didaktiky a aplikované lingvistiky. Seminář bude veden v angličtině. Je určen přednostně pro studenty 3. ročníku bakalářského studia programu anglistika-amerikanistika.