Cílem pěvecké výchovy je osvojení základů mluvní a pěvecké techniky a praktické ověření získaných hlasových dovedností v mluvním projevu a při přednesu písní. Vypracování minimálního hlasového rozsahu, tj. oktávy.

Intonační výchova rozvíjí kombinaci tonální a intervalové metody dovednost zpívat podle notového zápisu a zlepšovat intonační čistotu zpěvu.

Součástí předmětu je osvojování základních taktovacích schémat a elementárních dirigentských dovedností.

všechny složky předmětu jsou propojeny v základním studijním materiálu, kterým jsou české, moravské a slovenské lidové písně.