Prohlubování pěvecké-technických dovedností získaných v předchozím semestru, odhalování smyslu a záměrnosti hlasových cvičení, řešení pěvecké technických problémů v písních a drobných sborových skladbách.

Intonační výchova prohlubuje učivo prvního semestru. Aplikace intonačních dovedností v dur i moll na jednoduchém sborovém materiálu.

Ve výcviku dirigentské techniky je kladen důraz na osamocení paží a nácvik a řízení jednoduchých sborových skladeb,