Hlasová výchova má na materiálu lidových písní položit základy kultivovaného hlasového projevu, pěveckému i mluvnímu. přispívá k rozvoji hudebnosti, hudební představivosti, zaměřuje se na pěvecko-technický rozvoj hlasu a interpretační složku pěveckého výkonu.

Studenti mají chápat smysl a záměr jednotlivých hlasových cvičení, prokázat schopnost tvořit jednoduché modely cvičení pro rozezpívání, předvést repertoár deseti lidových písní s klavírním doprovodem, tří lidových písní v úpravě L. Janáčka a tří lidových písní v úpravě V. Nováka.

V individuálních konzultacích bude pozornost věnována uvědomění si chybných pěveckých návyků a metodice jejich odstranění. samostatné studium zadaného písňového materiálu.