V závěrečném semestru této disciplíny bude kladen důraz na samostatný osobitý přístup k přednesu písně a jejímu metodickému nácviku. Splnění repertoárových požadavků závěrečného výstupu: 1 dětská píseň umělá, 1 umělá píseň na lidový text, 1 lidová píseň s prokomponovaným doprovodem, 1 umělá píseň dle vlastního výběru.