Terénní výzkum bude představen jako jedna ze základních metod vytváření a analýzy dat v sociálních vědách. Studenti se seznámí se standardními postupy terénního výzkumu, jako je zúčastněné pozorování, rozhovor, studium dokumentů, audiovizuální techniky tvorby dat i základními analytickými postupy. Naučí se formulovat výzkumný problém a otázky, zvolit adekvátní metodologické strategie a konkrétní výzkumný projekt kriticky reflektovat a zhodnotit jeho etické rozměry. Účastníci kurzu získají rozsáhlou e-learningovou podporu pro celý výzkumný proces a možnost osvojit si dovednosti uplatnitelné i v mimoakademické sféře.

Předmět bude zakončen zápočtem a 3 kredity a zájemci budou moct pokračovat v navazujícím volitelném kurzu.