Cílem předmětu je integrace dosavadních obsahů a výsledků profesního učení a příprava studenta na vstup do učitelské profese v plné šíři sociálních rolí a odpovědností. Z hlediska cílů a obsahu má studijní předmět dvě dominanty:

(1) Podpořit završení procesu integrace dosavadních obsahů a výsledků profesního učení a integrace teoretické a praktické složky pětiletého studia, v návaznosti na zkušenosti ze Souvislé pedagogické praxe II a s oporou o práci se studentským pedagogickým portfoliem.

(2) Vybavit studenta znalostmi a dovednostmi usnadňujícími jeho profesní socializaci - etablování v pedagogickém sboru, orientace v podmínkách školy, její kultuře a formálních postupech, očekávaných pracovních úkolech a povinnostech ve škole, v typických zátěžových situacích, kterým začínající učitelé čelí, včetně efektivních strategií pro jejich zvládání a řešení.