Struktura kurzu sleduje logiku přípravy rozpracovaného zadání magisterké práce a jejího projektu, který je konečným výstupem Semináře. Kurz poskytuje studentům průpravu v dovednostech spojených s přípravou kvalitního projektu magisterské práce v oblasti sociálních věd - soustředí se na práci s vědeckými informacemi, jejich vyhledáváním a využitím při vlastní práci, což je základním předpokladem k formulaci dobrého výzkumného problému.

Vedle přípravy projektu DP poskytuje kurz přehled o oblastech nutných k zpracování práce a relevantních již při jejím zadávání, tj. získávání dat pro zpracování práce (existující veřejně dostupná data i vlastní sběr), základní analýza v software k SPSS a shrnutí nároků na samotnou DP, její strukturu, zpracování a obsah. Dalším záměrem je poskytnour studentům soubor poznatků, který jim lépe umožňuhje se orientovat v oblastech kvantitativnívh a kvalitativních výzkumů.