Předmětem kurzu je tvarosloví současné češtiny, zejména spisovné. Pozornost je věnována morfologii funkční (slovním druhům a morfologickým kategoriím) i formální (především variantnosti flexe a jejím aktuálním vývojovým tendencím).