Kurz se opře o interdisciplinární teoretickou a empirickou literaturu, aby vysvětlil politické, ekonomické, sociální a kulturní příčiny a dopady mezinárodní migrace v nedávné historii a současnosti. Procesy mezinárodní migrace budou vztaženy k jejím strukturálním příčinám (vytváření globálního trhu práce, mezinárodní konflikty, atd.), ale též ke strategiím samotných migrantů a migrantek. Část věnovaná aktuálním současným debatám se soustředí na příklady konfliktů mezi zájmy národního státu, trhu a migrantů. Kurz bude doplněn o úvod do statistických dat o migraci a jejich kritické čtení. Uzavře ho rolová hra k procesu utváření migračních politik.