Cílová skupina: velmi pokročilí studenti nizozemského jazyka, po dokončení všech úrovní jazykových cvičení
nizozemštiny. Součástí seminářů je písemný projev v rámci předmětu.
Cílem je vylepšení písemných schopností studentů v nizozemštině. Systematicky se probírají textové jednotky od
malých až po větší celky. Věnuje se pozornost morfologii na úrovni slov a vět (gramatika, pravopis, morfologie). V
první fázi jde o korektnost vyjádření, v druhé fázi o vytváření struktury v textu. Výchozím bodem tohoto předmětu je,
že s pomocí funkčních úkolů v oblasti psaní si student postupně uvědomí aspekty, které hrají roli v procesu psaní.