Feministická kritika literatury je specializací v rámci Gender Studies, v nichž se zkoumá formování sexuální identity
v různých podobách. Jakožto odvětví kritiky kultury, která se zaměřuje na „jinakost“, je úzce spojena s kritikou
postkoloniální literatury. Student se v předmětu seznamuje jak s teoretickými díly na toto téma, tak se učí tento
pohled samostatně uplatňovat při četbě a analýze vybraných literárních textů převážně z moderní nizozemské a
vlámské literatury.